przez admin

Jak otrzymać dotację na ocieplenie budynku w ramach programu Czyste Powietrze?

Termomodernizacja budynku pozwala nie tylko zaoszczędzić na opale, ale także podnieść trwałość elewacji. Termomodernizacja to działania, które zmierzają do zmniejszenia zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym. Pierwszym krokiem w przypadku termomodernizacji starego budynku powinno być ocieplenie elewacji. Następnym krokiem powinna być wymiana starego pieca lub kotła grzewczego. Czasem wymagane jest wykonanie również prace mające na celu poprawę termoizolacji dachu.

Prace związane z ociepleniem budynku wymianą pieca to spory wydatek. Na szczęście w ramach walki z ograniczeniem emisji pyłów i zanieczyszczaniem powietrza istnieje możliwość uzyskania dopłaty do termoizolacji (docieplenia) budynków w ramach kolejnej już edycji programu Czyste Powietrze.

Dla kogo dofinansowanie na ocieplenie domu?

Dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze w wersji 2.0 dostępne jest w dwóch wariantach dofinansowania:

  • podstawowym (dot. wnioskodawców, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł),
  • podwyższonym (dot. wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę wynosi poniżej 1 400 zł lub 1 960 zł w przypadku osób samotnych).

Ci, których dochód przekracza 100 tys. zł, mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w rozliczeniu PIT (do 53 tys. zł).

Warto tu dodać, że dofinansowanie mogą liczyć właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych domów lub wydzielonych mieszkań w budynkach jednorodzinnych. Dotacja nie finansuje termomodernizacji w domach, których budowa jeszcze trwa.

Różnice w programach Czyste Powietrze a Czyste powietrze wersja 2.0

Program czyste powietrze

Ważną zmianą jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie w sytuacji rozpoczęcia robót np. docieplenia budynków na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja 2020 r. Dobra informacja jest też taka, że skrócono (w stosunku do pierwszej wersji) termin na przyznanie dotacji z 90 do 30 dni. Dodatkowo celem przyspieszenia i ułatwienia składania wniosków do obsługi wniosków włączono gminy. Co istotne dane techniczne, zaświadczenia oraz dokumentacja wysokości dochodów może być przedstawiana w formie oświadczeń, czyli wszelkie koszty można dokumentować nie tylko fakturami VAT, ale również rachunkami imiennymi.

Jak otrzymać dofinansowanie na ocieplenie budynku?

Dofinansowanie na ocieplenie budynku można otrzymać w ramach 3. wariantów projektu w przypadku osób zamożniejszych. W poszczególnych wariantach możliwe są do uzyskania różne kwoty dotacji.

W grupie A można uzyskać maksymalnie 25 tys. zł w ramach wykonanych podstawowych prac na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na efektywne energetycznie pompę ciepła powietrze-woda lub gruntową pompę ciepła wykorzystywane do ogrzewania lub ogrzewania i produkcji c.w.u. I do tego podstawowego celu można wykonać nową instalację centralnego ogrzewania lub c.w.u., zainstalować kolektory słoneczne, mikroinstalację fotowoltaiczną, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, lub wykonać termomodernizację budynku (wraz z audytem energetycznym), wymianę stolarki zewnętrznej oraz dokumentację projektową.

W grupie B – dofinansowanie do 20 tys. zł, jeśli stare źródło ciepła zostało wymienione na inne niż wymienione w punkcie A lub została zainstalowana kotłownia gazowa, można starać się o dofinansowanie na np. ocieplenie budynku lub inne wymienione wyżej działania, lub dodatkowo pompę ciepła.

W grupie C dofinansowanie do 10 tys. zł dostaniemy dofinansowanie na ocieplenie budynku (z audytem energetycznym), gdy przedsięwzięcie nie obejmowało wymiany starego źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne. Taka dotacja może być przyznana, również na montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymianę zewnętrznej stolarki budowlanej oraz dokumentację projektową, ekspertyzy.

Większe dotacje na ocieplenie dla zarabiających mniej

W przypadku grupy podwyższonej dotacja na ocieplenie przyznawana jest w dwóch wariantach, w pierwszym można uzyskać do 32 tys. zł  w drugim do 15 tys. zł. W wariancie pierwszym można uzyskać pieniądze za wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na efektywne energetycznie dowolne źródło do celów ogrzewania lub ogrzewania i produkcji c.w.u lub zakup i montaż kotłowni gazowej (przyłącze, instalacja, kocioł kondensacyjny, dokumentacja). W ramach tego samego przedsięwzięcia można wykonać nową instalację centralnego ogrzewania lub c.w.u., zainstalować kolektory słoneczne, mikroinstalację fotowoltaiczną, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, lub wykonać termomodernizację budynku (wraz z audytem energetycznym), wymianę stolarki zewnętrznej oraz dokumentację projektową.

W wariancie B można uzyskać do 15 tys. zł, jeśli przedsięwzięcie nie dotyczyło wymiany starego źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne. Wtedy można starać się o dotację na termomodernizację budynku (z audytem energetycznym) i dołożyć do tego montaż wentylacji mechanicznej czy też wymianę zewnętrznej stolarki budowlanej, dokumentację projektową, czy wszelkie ekspertyzy.

Czy można uzyskać dotację na pompę ciepła, jaka jest maksymalna kwota dotacji?

Z roku na rok starania rządu o poprawę jakości powietrza, zmniejszenie ilości emitowanego smogu przybierają na sile. Od maja 2020 roku ruszyła w związku z tymi działaniami druga edycja programu Czyste Powietrze, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie na odnawialne źródła energii. Oczywiście to nie jedyny obszar pomocy, o jaki mogą się starać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych domów lub wydzielonych mieszkań w budynkach jednorodzinnych. Ale dziś chcemy skupić się na temacie pomp ciepła. Czy można liczyć na pomoc na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na efektywne energetycznie pompę ciepła? Jakie rodzaje pomp ciepła objęte są programem Czyste Powietrze?

Dlaczego warto zainstalować pompę ciepła?

Decyzja o instalacji pompy ciepła w domu to ukłon w stronę środowiska naturalnego, ale także wiele korzyści dla samych użytkowników tego alternatywnego sposobu na ogrzewanie domu, czy też pozyskiwanie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Pompy ciepła pozwalają uniezależnić się od tradycyjnych drogich źródeł zasilania instalacji grzewczej w domach. Istnieje kilka rodzajów pomp ciepła, z których największą popularnością cieszą się pompy ciepła powietrze-woda lub gruntowe pompy ciepła.

Pompa ciepła powietrze-woda to „tańszy” wariant budowy pompy ciepła, którego źródłem ciepła jest powietrze zewnętrzne, a nie ciepło z gruntu, jak to jest w przypadku gruntownych pomp ciepła. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy mają zagospodarowaną przestrzeń wokół domu i nie chcą w związku z tym przeprowadzać odwiertów w gruncie, które mogłyby naruszyć ład i aranżację ogrodu. Pompy ciepła powietrze-woda pozostają w pełni skuteczne, czyli produkują ciepło, nawet gdy temperatura na zewnątrz budynku spada do -25oC. Jest to również polecane rozwiązanie idealne dla tych, którzy chcą zmniejszyć koszty ogrzewania, których domy zasilane są innym źródłem ciepła, jak np. instalacja gazowa, czy też mających zainstalowane nowoczesne, ekologiczne kotły grzewcze.

Gruntowe pompy ciepła to z kolei pompy ciepła wykorzystują do swego działania ciepło przechowywane w warstwach powierzchniowych Ziemi. Nowoczesna technika pozwala odzyskać ciepło kumulowane w gruncie w wyniku nagrzewania się go w ciągu dnia i kumulowania w głębszych warstwach ziemi. Temperatura gruntu bowiem przez cały rok utrzymuje się na poziomie około 8-15oC. Gruntowe pompy ciepła pozwalają zwiększyć efektywność podstawowych systemów grzewczych, a inwestycja w pompy ciepła zwraca się zwykle w przeciągu 3-4 lat.

Ile można dostać na pompę ciepła?

W ramach programu Czyste Powietrze można starać się o dofinansowanie na nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na efektywne energetycznie pompę ciepła powietrze-woda lub gruntową pompę ciepła wykorzystywane do ogrzewania lub ogrzewania i produkcji (c.w.u.).

W nowej wersji programu Czyste Powietrze możliwe jest uzyskanie dotacji w dwóch wariantach dofinansowania tj. w wariancie podstawowym oraz podwyższonym.

W przypadku wariantu podstawowego chodzi o wnioskodawców, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł. W przypadku wymiany starych pieców na nowoczesne, ekologiczne źródła ciepła, takie jak pompa ciepła, o podwyższonej klasie energetycznej minimum A++ można otrzymać do 45% wartości inwestycji – maksymalnie 13 500 zł. Dla pomp ciepła o klasie energetycznej A+ przysługuje maksymalnie 9 000 zł. W podstawowym wariancie dofinansowania na wszystkie realizowane przedsięwzięcia może wynieść do 30 000 zł, jeśli poza pompą, termomodernizacją budynku zdecydujemy się na inwestycję w fotowoltaikę, na którą w programie Czyste Powietrze można otrzymać do 5 tys. zł.

Drugi wariant, tzw. podwyższony poziom dofinansowania dotyczy wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę wynosi poniżej 1 400 zł lub 1 960 zł w przypadku osób samotnych. W tym przypadku inwestycji w pompę ciepła można otrzymać maksymalnie 18 tys. zł. Maksymalnie łącząc inwestycję w pompę ciepła z innymi działaniami objętymi dotacją, można otrzymać do 37 tys. zł, przy założeniu, że zdecydujemy się również na fotowoltaikę.