przez admin

Program czyste powietrze – na co można uzyskać dofinansowanie w wariancie podstawowym?

Czyste Powietrze – to program, który osobom planującym generalny remont instalacji grzewczej czy też planujących docieplenie budynku, może pomóc odzyskać sporą część gotówki. W przypadku dofinansowań na termomodernizację budynku można liczyć na środki pieniężne nie tylko na modernizację, wymianę starej nieefektywnej instalacji grzewczej na nową, ekologiczną i przede wszystkim ekonomiczną. W grę wchodzi również możliwość uzyskania pieniędzy na, dajmy na to zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda.

Program czyste powietrze

Zobaczmy więc ile, na co i jak otrzymać dofinansowanie na termomodernizację budynku.

Wysokość dotacji w programie Czyste powietrze podstawowym i podwyższonym?

Program Czyste Powietrze w wersji 2.0 umożliwia otrzymanie dofinansowania w dwóch wariantach dofinansowania: podstawowym oraz podwyższonym. W przypadku pomocy finansowej podstawowej można uzyskać dofinansowanie w 3 opcjach, w których maksymalna dotacja wynosi 30 000 zł minimalna 10 tys. zł. Wszystko zależy od przedmiotu dofinansowania, o czym piszemy poniżej. Podstawowy poziom dofinansowania dotyczy tych wnioskodawców, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł.

Podwyższony poziom dofinansowania dostępny jest w 2 opcjach i umożliwia uzyskanie maksymalnie 37 tys. zł minimalnie 15 000 zł. W tym wariancie średni miesięczny dochód na osobę wnioskodawcy nie powinien przekraczać kwoty 1 400 zł lub 1 960 zł w przypadku osób samotnych.

Program czyste powietrze podstawowy – na co można uzyskać wsparcie?

Podobnie jak w pierwszej edycji programu, tak i tym razem, celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Możliwe jest docieplenie budynków bądź wymiana nieefektywnych źródeł ogrzewania na ekologiczne. Ogólnie można przyjąć, że ekologiczne i zdrowe zarówno dla ludzi, zwierząt, jak i środowiska naturalnego, będzie korzystanie z nowoczesnych materiałów budowlanych i kotłów grzewczych nowej generacji. Pomoc finansowa może obejmować np. dofinansowanie do wymiany pieców i kotłów starego typu (w tym pieców kaflowych) na piece nowej generacji, na ocieplenie domu, czy też dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Szczegółowo przedmiot dofinansowania podzielono na trzy opcje:

 1. opcja to pomoc finansowa na demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Dopuszcza się rozszerzenie podstawowego obszaru dofinansowania o:
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
 1. opcja daje możliwość otrzymania dofinansowania na demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, ale może to być również zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. W tej opcji można starać się o dofinansowanie na zakup i montaż kotłowni gazowej (zgodnie z zał. 2 do programu). Również w tym wariancie można dobrać dodatkowe obszary dofinansowania, o których piszemy wyżej. Kwota maksymalnej dotacji to 20 000 zł, gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej lub 25 000 zł dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.
 2. opcja to forma pomocy finansowej, która nie obejmuje wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmuje (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu) dofinansowanie na:
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Kwota maksymalnej dotacji w tym przypadku wynosi 10 000 zł.

Program czyste powietrze

Chcąc skorzystać z wybranej opcji dofinansowania w wariancie podstawowym, nie musimy się już obawiać tzw. limitu kosztów kwalifikowanych (wynosiły one 53 tys. zł). W programie Czyste Powietrze wersja 2.0 zrezygnowano ze wspomnianego limitu kosztów. Jest to dobra informacja dla wszystkich właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, czy też wydzielonych w nich lokalach mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, którzy mogą starać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku.