przez admin

Dlaczego szyby parują?

dlaczego szyby paruja
Parowanie szyb to naturalne zjawisko fizyczne, którego nie da się wyeliminować. Powstawanie pary na oknach to naturalny efekt różnicy temperatury jak występuje  pomiędzy taflą szkła a otoczeniem. Zderzenie ciepłej masy powietrza z zimną  powierzchnią  powoduje skraplanie pary i powstawanie efektu rosy. Zjawisko to nie dotyczy jednak jedynie okien ale wielu innych powierzchni – np. poranna rosa na trawnikach czy samochodach. Łatwo wyobrazić sobie ten proces stawiając szklaną butelkę z dobrze schłodzonym napojem w ciepłym miejscu.  Już po chwili zaobserwujemy, że już po chwili butelka staje się mokra a na jej powierzchni pojawiają się kropelki rosy. To jednak nie szkło wydziela wodę. Z powodu bardzo dużej różnicy temperatur para wodna z powietrza wykrapla się właśnie na tej butelce. Dokładnie ten sam proces zachodzi na szybach okien.

Powierzchnia szyby okiennej to najzimniejsza przegroda budowlana każdego budynku. Para wodna w zetknięciu z tą zimną taflą ulega skropleniu a na szybach okien pojawia się para.


Jeśli para wodna skrapla się na szybie okna wewnątrz pomieszczenia oznacza to, że okno ma najprawdopodobniej słabą przenikalność termiczną (jest  np. dwuszybowe). Może być niewłaściwie zamontowane (bez uszczelnienia paroizolacyjnego) lub po prostu  w pomieszczeniu jest nadmierna wilgotność powietrza i wymaga ono wietrzenia. Słaba wentylacja pomieszczeń to najczęstsza przyczyna parowania okien wewnątrz. Ważne jest aby okna miały odpowiednie wywiewniki a pomieszczenia powinny być często wietrzone. Jeśli budynek ma ogólnie bardzo słaby system wentylacyjny skraplaniu wody na powierzchniach szyb nie będzie dało się uniknąć nawet przy zastosowaniu najlepszej jakości okien. Robiąc gruntowny remont lub budując dom warto więc pomyśleć o budowie odpowiedniego systemu wentylacyjnego.

Skraplanie wody na zewnętrznej stronie szyby jest o wiele mniej uciążliwe. Takie zjawisko świadczy o tym, że nasze okna posiadają bardzo dobre parametry termiczne. Do zaparowania szyb dochodzi jedynie w określonych warunkach pogodowych, najczęściej wiosną i jesienią gdzie wahania temperatur są dość duże. Zjawisko skraplania od zewnątrz często nie występuje na wszystkich oknach jednocześnie i nawet na jednej ścianie. Część okien może być zaparowanych a część nie. Skraplanie wody na szybach na zewnątrz budynku nie jest więc wadą okien czy pakietów szybowych ale wręcz przeciwnie – oznacza to, ze posiadane przez nas są wysokiej klasy.

Najbardziej niepokojącą oznaką jest parowanie szyb wewnątrz pakietów czyli między taflami szyb. Zimne powietrze z zewnątrz przenika do wewnątrz pakietu i wychładza go wprowadzając strefę zimnego powietrza do wnętrza budynku. Wysychająca para wodna pozostawia zacieki wewnątrz pakietu, których nie da si e wyczyścić. Okno traci swój a przejrzystość a jego wygląd jest bardzo nieestetyczny. Sytuacja taka świadczy o tym, że prawdopodobnie rozszczelnił się pakiet szybowy, co za tym idzie nie spełnia on  już swojej  funkcji izolacyjnej i  nadaje się jedynie do wymiany.