przez admin

PRAWIDŁOWY MONTAŻ OKIEN- NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

montaż okien na co zwrócić uwagę
Idealne okno do domu, biura czy mieszkania powinno być przede wszystkim szczelne a więc powinno posiadać wysokie właściwości termoizolacyjne. Dlatego też, kupujący okna najczęściej sprawdzają ile szyb posiada dany model – w imię zasady im więcej szyb tym większa szczelność i ochrona przed utratą ciepła. Z reguły jeśli okna są 3-szybowe to wystarczający czynnik decydujący o zakupie – klient jest przekonany, że dokonał najlepszego wyboru. Ale czy na pewno? Nie do końca – okazuje się bowiem, że dużo ważniejszym czynnikiem niż model okna jest sposób jego montażu. To właśnie odpowiedni montaż decyduje o całym dalszym użytkowaniu okna. Jeśli montaż przeprowadzony jest w niewłaściwy sposób nawet najbardziej prestiżowy model okna może stracić swoje właściwości. Smutna prawda jest bowiem taka, że nie wszyscy montażyści wykonują swoją pracę właściwie, dlatego też, jeśli chcesz ocenić jakość zleconego montażu lub po prostu sam zamontować swoje okno zapoznaj się z kilkoma naszymi poradami.

Od strony prawnej montaż powinien być zgodny z zasadami sztuki budowlanej a zasady te a określa instrukcja 421 Instytutu Techniki Budowlanej z 2011 r. no i przede wszystkim  sami producenci, którzy mają obowiązek opracowania i udostępnienia właściwego sposobu montażu ich wyrobów. Punktem odniesienia w kwestii właściwego montażu może być również niemiecka instrukcja RAL ale nie ma obowiązku jej stosowania. Reasumując, w  świetle obecnie obowiązujących przepisów okna powinny być zamontowane w sposób szczelny powietrzne. Brak jednak konkretnych wytycznych co właściwie ta szczelność powietrzna oznacza, dlatego też obecnie w tej kwestii na rynku panuje dość duży chaos. Jak my to rozumiemy?

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU OKIEN:

montaż okien na co zwrócić uwagę

 • Montaż powinien być szczelny na cyrkulację powietrza ( szczelny powietrzne, kompletny, tzw. ciepły) – bardzo ważne aby zimne powietrze nie przenikało do wewnątrz i odwrotnie- ciepłe nie uciekało na zewnątrz budynku.
  Szczelne ma więc być nie tylko zamknięte okno ale również miejsca jego połączenia z budynkiem.
 • Montaż powinien być szczelny na przenikanie wilgoci (kompletny, tzw. ciepły) – wilgoć nie może przenikać z zewnątrz do spoiny i budynku i odwrotnie. Trzeba pamiętać, że wilgoć degraduje izolatory zastosowane przy montażu ( np. pianę poliuretanową) co prowadzi do rozszczelnienia okien na przepływ powietrza.

Zawsze należy trzymać się zasady szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz. Między innymi dlatego membrany do uszczelniania połączenia okna z murem posiadają szczelniejszą taśmę wewnątrz niż na zewnątrz. Dostępne są również taśmy montażowe o zmiennym współczynniku SD czyli takie które poprzez swoją konstrukcję w zależności od pory roku i temperatury zawsze utrzymują suchość spoiny okiennej.

 

MONTAŻ W MURZE

Okna najczęściej montowane są mechanicznie bezpośrednio w murze za pomocą kotew okiennych lub dybli wwierconych przez ramy okien. Oba te sposoby są prawidłowe i uwzględniają wymogi producentów (np. niektórzy producenci nakazują montaż wyłącznie za pomocą dybli). Z własnego doświadczenia wiemy jednak, że w murach z materiałów kruchych, np. gazobetonu, dyblowanie nie jest do końca dobrym rozwiązaniem a dodatkowo dybel musi być  w odległości co najmniej 4 cm od krawędzi muru, w zależności od rodzaju podłoża – co często jest trudne lub wręcz niemożliwe do zrealizowania.

Do najczęściej stosowanych sposobów montażu w tej technice należą:

 • Montaż poprzez zastosowanie taśm paroizolacyjnych oraz piany poliuretanowej jako izolatora dylatacji między oknem a murem (warto zwrócić uwagę na to by piana była elastyczna i pozwalała na pracę ramy) – jest to najbardziej popularny i ekonomiczny sposób prawidłowego montażu.
 • Montaż poprzez zastosowanie taśm rozprężnych zastępujących membrany i pianę poliuretanową, które dodatkowo powodują elastyczne połączenie okna z murem i kompensują pracę ramy okiennej – jest to nieco droższy sposób montażu ale ma o wiele lepsze parametry.
 • Przy wymianie okien zastosowanie od zewnątrz taśmy rozprężnej węgarkowej a wewnątrz taśmy paroizolacyjnej lub masy uszczelniającej aplikowanej na obciętą wcześniej pianę poliuretanową.
 • Wymiana okien w montażu akustycznym zastosowanie od zewnątrz taśmy rozprężnej natomiast w spoinie sznura dylatacyjnego i akustycznej masy uszczelniającej.
 • Przy wymianie okien w montażu akustycznym – zastosowanie od zewnątrz taśmy rozprężnej a w spoinie akustycznej piany poliuretanowej i taśmy paroizolacyjnej lub akustycznej masy uszczelniającej.

montaż okien

MONTAŻ W WARSTWIE OCIEPLENIA

Montaż w warstwie ocieplenia czyli poza murem jest nieco bardziej zaawansowanym sposobem montażu ale przynosi wiele korzyści. Taki sposób montażu sprawia, że przepływ mas powietrza jest najkorzystniejszy i dzięki temu strefę zimnego powietrza utrzymujemy na zewnątrz muru zwiększając tym samym komfort cieplny i parametry termiczne wbudowanego okna. To dzisiaj najdroższy typ montażu na rynku i słabo rozpowszechniony wśród klientów indywidualnych ale przy budowie domów pasywnych i nowych budynków użyteczności publicznej jest bezwzględnie wymagany.

W tej chwili stosowane są głównie dwa sposoby montażu w warstwie ocieplenia:

 • Montowanie za pomocą systemowych belek umieszczanych wokół otworu okiennego, dodatkowo boki i góra okien montowane są na taśmy rozprężne jako uszczelnienie pomiędzy oknem i taką belką. Dzięki takiemu sposobowi montażu montaż nowego lub wymiana starego okna odbywa się bez ingerencji w elewację budynku. Montaż jest od razu kompletny, jednak o wiele droższy niż bardziej tradycyjne sposoby

 

 • Montowanie za pomocą stalowych konsol, to drugi sposób montażu okna bezpośrednio w warstwie ocieplenia budynku. System ten ma jednak wiele mankamentów, które skutecznie mogą odstraszyć potencjalnego inwestora. Po pierwsze zastosowane materiały powodują powstanie liniowych mostków termicznych w obrębie stalowych elementów konstrukcji oraz częste problemy w przypadku konieczności wymiany okna spowodowanej np. włamaniem, ponieważ konieczna jest tutaj ingerencja w warstwę ocieplenia. Dużym minusem jest również to, że montaż okien musi być wykonany przed wykonaniem elewacji, co powoduje, że nie można zaizolować ramy okiennej oraz uszczelnić okna taśmą zewnętrzną. Sposobem na obejście teko problemu jest wyklejanie węgarków ze styropianu wokół okien ale to znowu zwiększa, i tak już wysokie, koszty montażu.

 

O CZYM POWINIEN PAMIĘTAĆ INWESTOR:

 • upewnić się, że kalkulacja zakupu okien zawiera kompletny montaż w murze z użyciem co najmniej taśm paroizolacyjnych oraz podwaliny podprogowe w oknach do poziomu podłogi, które stabilizują całą konstrukcję okna i eliminują przemarzanie. Nie powinniśmy montować okien na murowanych czy betonowych podmurówkach.
 • dopilnować aby otwory okienne przed montażem były gładkie i równe, aby uniknąć niemiłych niespodzianek trzeba pamiętać, że wykonanie tych prac nie leży po stronie dostawcy okien. Zdarza się, że wykonawcy budynków w standardzie przeprowadzają takie prace przygotowawcze zaciągając boki np. klejem i przemurowując ostatnią warstwę z pełnej cegły.

ZALECAMY:

 • zastosowanie zwłaszcza w oknach pcv i aluminium tzw. ciepłych parapetów, ponieważ najsłabszym elementem montażu okien, który powoduje brak szczelności, jest połączenie dołu okna z murem i wyziębianie się parapetów wewnętrznych
 • dopilnowanie izolacji hydro-izolacyjnej zewnętrznej dołów okien do poziomu podłogi, która powinna być wykonana kaskadowo aby odprowadzać nadmiar wody na zewnątrz budynku
 • rozstaw kotew/dybli powinien być w odstępie 15 cm od krawędzi okna a następnie co min. 50-60 cm.
 • zastosowanie klinów dystansowych, które służą do pozycjonowania okna i prawidłowej funkcjonalności otwierania i uchylania. Rozmieszczenie takich klinów reguluje instrukcja montażowa Instytutu Techniki Budowlanej oraz instrukcje producentów okien. Obecnie montowane specjalistyczne kliny wykonane są z tworzywa i powinny być ustawione tak, by nie wystawały poza obrys ramy okiennej. Kotwy systemowe powinny mieć grubość minimum 1,5 mm i powinny być przykręcone na dwa kołki do muru.

montaż okien