przez admin

Dofinansowania do pieców – kogo czeka wymiana pieca w 2021 roku?

Wydatki na remont to spore obciążenie dla budżetu rodzinnego. Najgorsze co można zrobić, to szukać oszczędności w materiałach budowlanych, wierząc, że mimo gorszych parametrów technicznych termika budynku oraz efektywność ogrzewania poprawią się tak, jak właściciele domów zakładali. Niestety nie jest to takie proste.

Dofinansowania do pieców

W praktyce wydatki rzeczywiście mogą być niższe, ale nie na tyle ile byłyby, gdyby zastosować piec, okna, drzwi czy też komponenty fotowoltaiki o możliwie najwyższych parametrach technicznych. Co zatem zrobić? Jak wymienić stary piec na nowoczesny, zgodny z normami emisji pyłów w sytuacji, gdy brak większej ilości gotówki? Czekać aż uskłada się brakującą kwotę? Lepiej skorzystać z pomocy banku i dofinansowania.

Kogo czeka poważny remont? Które piece należy wymienić?

Walka o czyste powietrze rozpętała się na dobre. Chcąc poprawić termikę budynku, mieć realny wpływ na jakość powietrza w najbliższej okolicy, czy też chcąc zmniejszyć wydatki na ogrzewanie, można skorzystać z kilku źródeł finansowania prac termomodernizacyjnych budynku. Do wyboru właściciele domów oddanych już do użytku mają ulgę na wydatki termomodernizacyjne, dotacja w programie Czyste Powietrze, kredyt na wymianę starego pieca z niskim oprocentowaniem, bywa, że również bez prowizji za skorzystanie z kredytu.

Obecnie wymiana starego „kopciucha” nie jest obowiązkiem a nakazem, by w sytuacji konieczności wymiany starego pieca, zdecydować się na nowe, spełniające konkretne normy. Taka „dobrowolność” nie potrwa jednak długo. Już niedługo przepisy o redukcji emisji spalin przez gospodarstwa domowe nie pozostawią właścicielom pieców tzw. pozaklasowych wyboru (są to statystycznie wszystkie piece użytkowane dłużej niż 5 lat).

Chcąc ułatwić właścicielom „starych pieców” przygotowanie się do czekającej ich modernizacji budynku, uchwalona została uchwała antysmogowa, która obowiązuje już niemal w całym kraju. Zgodnie z jej postanowieniami piece powinny być wymieniane na nowe, ekologiczne, należące do minimum 5. klasy kotła. O tym ile czasu mają właściciele starych pieców na ich wymianę, decyduje czas użytkowania pieców.

Te piece, które użytkowane są powyżej 10 lat, należy wymienić do końca 2021 roku, a piece, które zamontowano 5-10 lat temu można użytkować do końca 2023 roku. Najwięcej czasu na wymianę pieca mają właściciele pozaklasowych pieców eksploatowanych poniżej 5 lat. Na ich wymianę właściciele mają czas do końca 2025 roku. Właściciele pieców 3 i 4 klasy mają czas na wymianę kotłów na te niskoemisyjne do końca 2027 roku.

Kredyt z niskim oprocentowaniem na wymianę pieca

Nie mając wystarczających środków na zakup nowoczesnego kotła minimum 5. klasy, można posiłkować się kredytem gotówkowym lub tzw. kredytem na zobowiązania celowe na preferencyjnych warunkach. Nie jest to produkt bankowy dostępny w każdym banku, ale z miesiąca na miesiąc wzrasta ilość oddziałów bankowych, które włączyły się do programów antysmogowych i oferują kredyty na wymianę pieców. W ramach oferty banków, których okres spłaty sięga nierzadko 10 lat, a zobowiązanie może sięgać nawet 80 tys. zł, można uzyskać środki np. na wymianę lub modernizację pieca, audyt energetyczny, czy też modernizację instalacji kominowych i wentylacji. Zaletą tychże kredytów jest fakt, że RRSO zwykle wynosi około 5%, a prowizja przygotowawcza oscyluje zwykle na poziomie około 2% kwoty pożyczki.

Kredyt lub dofinansowanie w programie Czyste Powietrze

Kredyt to nie jedyna forma pomocy, na którą mogą liczyć właściciele starych kotłów, stojący przed koniecznością ich wymiany. Dużą pomocą może być skorzystanie przez nich z rządowego wsparcia w ramach drugiej edycji programu Czyste Powietrze. W ramach programu można uzyskać środki nie tylko na wymianę starego pieca, ale również na termomodernizację budynków. Korzystając z programu, można uzyskać dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału zobowiązania kredytowego zaciągniętego w banku.

Program czyste powietrze

Z dofinansowania mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wysokość otrzymanego wsparcia zależna jest od wariantu dofinansowania. W wariancie podstawowego dofinansowania można otrzymać do 30 000 zł, a w tzw. wariancie podwyższonym 37 000 zł. Uzyskana kwota zależeć będzie od wysokości wkładu własnego, uzyskiwanego dochodu na osobę czy też wieku budynku i zakresu prac, jakie objęte będą dofinansowaniem. Jeśli okaże się, że z jakichś przyczyn nie można skorzystać z dofinansowania, czy też kredytu zawsze warto pamiętać o tzw. uldze termomodernizacyjnej, pozwalającej odliczyć wydatki na remont zgodnie z postanowieniami ustawy dnia 9 listopada 2018 r. r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.