przez admin

Program Czyste Powietrze – szansą na nowe okna, drzwi i piec

Planując generalny remont w 2021 roku, warto rozważyć skorzystanie z programu unijnego Czyste Powietrze, którego druga edycja ruszyła w połowie 2020 roku. W tej edycji nacisk położono na działania mające poprawić termomodernizację domów jednorodzinnych, bliźniaków, jak również tzw. szeregowców.

Do działań termomodernizacyjnych zaliczyć można zarówno wymianę starego pieca na nowy, jak i na docieplenie ścian budynku, czy też wymianę stolarki otworowej. W ten sposób można nie tylko realnie zmniejszyć ilość emitowanych szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, ale również przyczynić się do zwiększenia efektywności ogrzewania i zmniejszenia wydatków na ogrzewanie. W ramach wymiany stolarki otworowej można złożyć wniosek o wymianę okien, drzwi zewnętrznych, czy też wymianę bramy garażowej w ogrzewanym garażu.

Oszczędności mogą być naprawdę spore, zwłaszcza że poza wspomnianym przedmiotem dofinansowania można starać się o dofinansowanie na montaż pompy ciepła, czy też paneli fotowoltaicznych.

Kto może otrzymać dofinansowanie na wymianę okien i drzwi?

Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli domów, których dochód roczny nie przekroczył 100 tys. zł (za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku). Istnieje też drugi wariant dofinansowania, który przeznaczony jest dla wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę wynosi poniżej 1 400 zł lub 1 960 zł w przypadku osób samotnych. Dobrą informacją jest fakt, że wnioski o dofinansowanie można składać zarówno osobiście Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwym ze względu na lokalizację inwestycji lub za pośrednictwem internetu.

A co jeśli nie należy się do żadnej z grup?

Dla tych, którzy nie kwalifikują się do żadnej z grup, pozostaje, cały czas możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej podczas rozliczania rocznego zeznania podatkowego PIT. Dla przypomnienia wspomniane progi dotyczą właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych domów lub wydzielonych mieszkań w budynkach jednorodzinnych. To oni mogą ubiegać się o dotację, oczywiście pod warunkiem, że budowa domu została już ukończona. Ulga, o której wspomniano, umożliwia odliczenie od dochodu do 53 tys. zł przez okres 6 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Warunki skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej określa ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Na jakie drzwi i okna można uzyskać dotację z programem Czyste Powietrze?

Nie na każde okna można uzyskać pieniądze. Wybrane modele muszą być odpowiednio wysokiej klasy, charakteryzować się niskim współczynnikiem przenikania ciepła Uc. Chcąc uzyskać dotację, należy dopilnować, by współczynnik ten, w zależności od rodzaju okna bądź drzwi nie przekraczał wartości – w przypadku:

  • okna/drzwi balkonowego – 0,90 [W/(m2•K)],
  • okna połaciowego – 1,10 [W/(m2•K)],
  • drzwi zewnętrznych – 1,30 [W/(m2•K)],
  • drzwi/bramy w garażach ogrzewanych – 1,30 [W/(m2•K)].

Mając odpowiedniej klasy okna, trzeba zadbać o ich właściwy montaż. W ramach programu Czyste Powietrze można starać się o wymianę okien, okien połaciowych łącznie z systemami montażowymi, drzwi balkonowych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych. Dotacja może obejmować również demontaż starej i montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej. W przypadku montażu konieczne jest zastosowanie odpowiednich warstw ocieplenia i uszczelnień z wykorzystaniem taśmy folii paroszczelnej od środka pomieszczeń i paroprzepuszczalnej po stronie zewnętrznej. Tylko bowiem technika tzw. ciepłego montażu pozwoli zwiększyć efektywność ogrzewania, zmniejszając ilość mostków termicznych i miejsc utraty ciepła.