przez admin

Jak otrzymać dotację na ocieplenie budynku w ramach programu Czyste Powietrze?

Termomodernizacja budynku pozwala nie tylko zaoszczędzić na opale, ale także podnieść trwałość elewacji. Termomodernizacja to działania, które zmierzają do zmniejszenia zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym. Pierwszym krokiem w przypadku termomodernizacji starego budynku powinno być ocieplenie elewacji. Następnym krokiem powinna być wymiana starego pieca lub kotła grzewczego. Czasem wymagane jest wykonanie również prace mające na celu poprawę termoizolacji dachu.

program czyste powietrze

Prace związane z ociepleniem budynku wymianą pieca to spory wydatek. Na szczęście w ramach walki z ograniczeniem emisji pyłów i zanieczyszczaniem powietrza istnieje możliwość uzyskania dopłaty do termoizolacji (docieplenia) budynków w ramach kolejnej już edycji programu Czyste Powietrze.

Dla kogo dofinansowanie na ocieplenie domu?

Dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze w wersji 2.0 dostępne jest w dwóch wariantach dofinansowania:

  • podstawowym (dot. wnioskodawców, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł),
  • podwyższonym (dot. wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę wynosi poniżej 1 400 zł lub 1 960 zł w przypadku osób samotnych).

Ci, których dochód przekracza 100 tys. zł, mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w rozliczeniu PIT (do 53 tys. zł).

Warto tu dodać, że dofinansowanie mogą liczyć właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych domów lub wydzielonych mieszkań w budynkach jednorodzinnych. Dotacja nie finansuje termomodernizacji w domach, których budowa jeszcze trwa.

Różnice w programach Czyste Powietrze a Czyste powietrze wersja 2.0

Ważną zmianą jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie w sytuacji rozpoczęcia robót np. docieplenia budynków na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja 2020 r. Dobra informacja jest też taka, że skrócono (w stosunku do pierwszej wersji) termin na przyznanie dotacji z 90 do 30 dni. Dodatkowo celem przyspieszenia i ułatwienia składania wniosków do obsługi wniosków włączono gminy. Co istotne dane techniczne, zaświadczenia oraz dokumentacja wysokości dochodów może być przedstawiana w formie oświadczeń, czyli wszelkie koszty można dokumentować nie tylko fakturami VAT, ale również rachunkami imiennymi.

Jak otrzymać dofinansowanie na ocieplenie budynku?

Dofinansowanie na ocieplenie budynku można otrzymać w ramach 3. wariantów projektu w przypadku osób zamożniejszych. W poszczególnych wariantach możliwe są do uzyskania różne kwoty dotacji.

czyste powietrze

W grupie A można uzyskać maksymalnie 25 tys. zł w ramach wykonanych podstawowych prac na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na efektywne energetycznie pompę ciepła powietrze-woda lub gruntową pompę ciepła wykorzystywane do ogrzewania lub ogrzewania i produkcji c.w.u. I do tego podstawowego celu można wykonać nową instalację centralnego ogrzewania lub c.w.u., zainstalować kolektory słoneczne, mikroinstalację fotowoltaiczną, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, lub wykonać termomodernizację budynku (wraz z audytem energetycznym), wymianę stolarki zewnętrznej oraz dokumentację projektową.

W grupie B – dofinansowanie do 20 tys. zł, jeśli stare źródło ciepła zostało wymienione na inne niż wymienione w punkcie A lub została zainstalowana kotłownia gazowa, można starać się o dofinansowanie na np. ocieplenie budynku lub inne wymienione wyżej działania, lub dodatkowo pompę ciepła.

W grupie C dofinansowanie do 10 tys. zł dostaniemy dofinansowanie na ocieplenie budynku (z audytem energetycznym), gdy przedsięwzięcie nie obejmowało wymiany starego źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne. Taka dotacja może być przyznana, również na montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymianę zewnętrznej stolarki budowlanej oraz dokumentację projektową, ekspertyzy.

Większe dotacje na ocieplenie dla zarabiających mniej

W przypadku grupy podwyższonej dotacja na ocieplenie przyznawana jest w dwóch wariantach, w pierwszym można uzyskać do 32 tys. zł  w drugim do 15 tys. zł. W wariancie pierwszym można uzyskać pieniądze za wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na efektywne energetycznie dowolne źródło do celów ogrzewania lub ogrzewania i produkcji c.w.u lub zakup i montaż kotłowni gazowej (przyłącze, instalacja, kocioł kondensacyjny, dokumentacja). W ramach tego samego przedsięwzięcia można wykonać nową instalację centralnego ogrzewania lub c.w.u., zainstalować kolektory słoneczne, mikroinstalację fotowoltaiczną, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, lub wykonać termomodernizację budynku (wraz z audytem energetycznym), wymianę stolarki zewnętrznej oraz dokumentację projektową.

W wariancie B można uzyskać do 15 tys. zł, jeśli przedsięwzięcie nie dotyczyło wymiany starego źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne. Wtedy można starać się o dotację na termomodernizację budynku (z audytem energetycznym) i dołożyć do tego montaż wentylacji mechanicznej czy też wymianę zewnętrznej stolarki budowlanej, dokumentację projektową, czy wszelkie ekspertyzy.