przez admin

Pellet czy ekogroszek? Dlaczego warto zainwestować w kotły na biomasę?

Pellet to jeden z rodzajów paliwa stałego zaliczany do paliw ekologicznych powstałych z biomasy (np. trociny, odpady drzewne), sprasowanej pod wysokim ciśnieniem. Coraz głośniej mówi się, że kotły na biomasę są jedną z najlepszych alternatyw do standardowego palenia węglem, czy też ekogroszkiem.

Pellet czy ekogroszek

Korzyści wynikają niby z mniejszych kosztów za ogrzewanie oraz możliwości 100% wykorzystania pelletu do celów gospodarczych. Pellet nie generuje odpadów, to paliwo całkowicie ekologiczne i odnawialne. Powstały w wyniku jego spalania popiół, można wykorzystać do użyźniania gleby w ogródkach, trawnikach. Czy rzeczywiście kotły na biomasę są tak atrakcyjne? Czy palenie pelletem jest lepsze niż np. w przypadku korzystania z kotłów na ekogroszek?

Jakie korzyści wynikają z palenia pelletem?

Ogrzewanie pelletem zbliżone jest do ogrzewania ekogroszkiem. Podobnie jak kotły na ekogroszek, te na pellet produkowane są w wariancie kotłów z podajnikiem, czy sterownikami dwustanowymi. Kotły na pellet mogą być w pełni zautomatyzowane. Pellet jest paliwem nie tylko ekologicznym, ale dość tanim i wysoce energetycznym. W przeciwieństwie do innych kotłów na paliwo stałe, kotły na biomasę nie muszą być stale dozorowane. Ekologiczność pelletu to przede wszystkim mała emisja dwutlenku węgla podczas jego spalania oraz mała ilość generowanego popiołu. Z jednej tony pelletu uzyskuje się około kilku kilogramów popiołu. Popiół z pelletu, jak już wspominaliśmy to naturalny nawóz, który można wykorzystać do użyźniania gleby.

Omawiając korzyści wynikające z posiadania kotłów zasilanych pelletem, warto zwrócić uwagę na czystość kotłowni. W przypadku palenia ekogroszkiem wyeliminowanie pyłu węglowego jest niemożliwe, pył ten nie pozwala na utrzymanie kotłowni w czystości. Dość istotnym parametrem pozwalającym również podjąć decyzję, na który rodzaj paliwa się zdecydować, jest sposób przechowywania pelletu. Według obowiązującego prawa pellet musi być szczelnie pakowany w plastikowe worki, które muszą mieć trwałe oznaczenie producenta. Ma to uchronić paliwo przed przypadkowym dostaniem się do niego wilgoci. Zapewnia to również stałą kaloryczność tego paliwa. Wartość opałowa pelletu wynosi ok. 18 000 MJ / kg.

Jak ma się do tego ekogroszek?

Ekogroszek powstaje z węgla kamiennego. Można powiedzieć, że to węgiel o drobnej granulacji (między 8 mm a 25 mm).

ekogroszek

Najczęściej wykorzystuje się go w kotłach z podajnikiem ślimakowym. W przeciwieństwie do pelletu może być przechowywany w dowolny sposób, również luzem pod gołym niebem, co może obniżyć znacznie jego kaloryczność. Dodatkowo mokry ekogroszek nie pali się ani dobrze, ani wydajnie. Nie mówiąc już o zwiększeniu ryzyka powstania korozji na elementach konstrukcyjnych pieca. Dlatego mimo większej – w porównaniu z pelletem, wartości opałowej o ok. 4-9 00 MJ/ kg jego użytkowanie może być bardziej problematyczne i zawodne. Zwłaszcza jeśli przyjrzymy się innym parametrom, według których określa się dany rodzaj paliwa jako wartościowe i ekologiczne.

Dlaczego warto zainwestować w kotły na biomasę?

Fakt dokładnego porównania „korzyści” wynikających z używania jednego, jak również drugiego rodzaju paliwa wynika z faktu, iż na rynku występuje spora ilość podróbek opałów pseudo ekologicznych, które określane są mianem ekogroszku. Spalanie niskiej jakości, a nawet zerowej jakości ekogroszku powoduje dużą emisję dwutlenku węgla, siarki czy popiołów. Warto mieć świadomość szkodliwości emitowanych przez spalany węgiel pyłów. Otóż pyły te mogą zawierać takie niebezpieczne dla zdrowia substancje jak benzo(a)piren, dioksyny, furany oraz metale ciężkie. W przypadku spalania pelletu mamy do czynienia jedynie z emisją dwutlenku węgla. Jego ilość całkowicie bilansowana jest przez ilość dwutlenku węgla pobierana przez rośliny w okresie wzrostu.

Jeśli porównamy sposób wykorzystania powstającego w trakcie procesu spalania popiołu, zauważymy, że dość dużym problemem jest dla użytkowników kotłów na ekogroszek możliwość jakiegokolwiek wykorzystania powstającego popiołu, którego jest całkiem sporo. Z tony ekogroszku powstaje aż do 150 kg popiołu, z jednej tony pelletu powstaje go jedynie od 2,5 kg do 5 kg.

Na koniec kwestia prawna, która nie pozostawia złudzeń co do rodzaju kotła grzewczego na paliwo stałe, w który warto inwestować. Coraz większe obszary kraju, jak dajmy na to południowo – zachodnie regiony Polski zakazują palenia węglem kamiennym i paliwami od niego pochodnymi (np. ekogroszkiem). Ma to związek z emisją szkodliwych związków chemicznych do atmosfery i generowaniem smogu. Na szczęście użytkowane kotły na ekogroszek można poddać modernizacji. Po zamontowaniu w nich palnika na pellet (palnika pelletowego) zyskuje się niemal bezobsługowy kocioł z palnikiem pelletowym, którego koszt montażu zwrócić się może nawet po roku, bądź dwóch latach od modernizacji.