przez admin

PAROWANIE SZYB WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

para na oknie Parowanie szyb wewnątrz pomieszczeń to problem, z którym nie łatwo sobie poradzić. Dotyczy on zarówno użytkowanych już dłuższy czas budynków, jak i tych świeżo wybudowanych. Co powinniśmy zrobić? Zostawić sprawę samą sobie? Ścierać codziennie wodę z szyb, czy jednak poświęcić odrobinę czasu i spróbować znaleźć rozwiązanie problemu? Wiemy już, z poprzedniego artykułu (dlaczego szyby parują?), że parowanie szyb jest zjawiskiem fizycznym. Moment, w którym dochodzi do wykraplania pary wodnej, nazywamy punktem rosy. Punkt rosy zależy od temperatur otoczenia i powierzchni szyby oraz od wilgotności powietrza.

O czym świadczy parowanie szyb od wewnątrz?

Jeżeli zjawisko parowania szyb występuje wewnątrz pomieszczenia to mamy zwykle problem dwojakiej natury. Z jednej strony może być to spowodowane złym montażem, wadą okien, ich słabą przenikalnością termiczną, a z drugiej strony nadmierną wilgotnością powietrza. Obie przyczyny winny być usunięte, gdyż pozostawienie ich w tym stanie doprowadzi albo do rozwinięcia się pleśni, grzybów na ścianach albo zniszczenia stolarki okiennej.

Jakie rozwiązanie można wprowadzić?

Wymiana okien na te „lepsze”, w których zastosowano pakiety 3-szybowe to nie rozwiązanie. To zamiecenie problemu pod dywan. Dlaczego? Już tłumaczymy. Okna jako takie, nie wydzielają wody. Woda powstała na szybach to efekt wspomnianego skraplania się wody z powietrza po zetknięciu z zimną szybą. Jeśli na szybie temperatura wynosi np. 9 °C, a w pomieszczeniu np. 20 °C przy zbyt dużej wilgotności powietrza np. rzędu 70%, nadmiar wilgoci wykrapla się w chłodnych miejscach jak szyby czy glify okienne. Montaż „lepszych okien” sprawi, że woda na oknie nie wkropli się, ale problem nadmiernej wilgoci w domu nie zostanie rozwiązany w ogóle. Szczelny montaż okna dodatkowo wywoła zwiększenie zawilgocenia innych części budynku jak naroża ścian.

Jak radzić sobie z wilgocią na ścianach?

Kluczem do sukcesu będzie zapewnienie właściwej wentylacji w domu. Wentylacja grawitacyjna bywa niestety nie tyle zawodna, ile niewystarczająca. Nie ma w niej wymiany powietrza z otoczeniem. Co prawda występują w domu nawiewniki w oknach, które zapewniają dopływ świeżego powietrza. Czy korzystamy z nich, czy raczej zaklejamy? Czy pamiętamy o rozszczelnianiu (funkcja mikrowentylacji w oknach) lub uchylaniu okien? Opcja wietrzenia jest skuteczna, tylko jeśli przeprowadzamy ją poprzez wytworzenie przeciągu. Wtedy wystarczy 15 minut, aby całe powietrze było wymienione w danym pomieszczeniu. Ogrzanie zimnego suchego powietrza wymaga 10-ciokrotnie mniej energii. Dlatego na wietrzeniu mieszkania nic nie tracimy. W przypadku wietrzenia przez uchył, chcąc uzyskać ten sam efekt (wymienić powietrze w domu), musielibyśmy wentylować pomieszczenie ok. 40 minut. Wietrzenie przez uchył jest nieskuteczne z jeszcze jednego powodu. Miesza ono suche zimne powietrze z wilgotnym zużytym, a ogrzewanie takiego powietrza trwa dłużej.

Wietrzenie domu zapewnia zdrowe powietrze

wietrzenie pomieszczeń W sytuacji, kiedy mamy nowe okna energooszczędne i szczelnie zamontowane z użyciem produktów paroizolacyjnych łatwo doprowadzić do sytuacji, w której jakość powietrza będzie pozostawało dużo do życzenia. Nadmiar wilgoci w domu to środowisko sprzyjające rozwojowi szkodliwych grzybów i pleśni na ścianach, narożach pokoi, dywanach. Oddychamy stale zużytym, pełnym zanieczyszczeń organicznych powietrzeń. Usunięcie wilgoci ze ścian, powstałej wskutek braku właściwego wietrzenia budynku jest bardzo kłopotliwe i kosztowne.

Wietrzenie domu zapobiega parowaniu szyb

Reasumując, o jakość powietrza w domach musimy dbać sami. Nowoczesne okna, systemy grzewcze za nas tego nie zrobią. WIETRZENIE pomieszczeń to skuteczny sposób walki z nadmiarem wilgoci w domu. Zastanówmy się, czy zamiast zaklejać nawiewniki, by stłumić napływ hałasu i kurzu z zewnątrz, nie lepiej wyrobić w sobie nawyk codziennego wietrzenia mieszkania? Do wyboru mamy kilka metod wietrzenia, z pewnością znajdziemy ten, najmniej kłopotliwy dla nas. Zarówno mikrorozczelnienie, uchył, jak i metoda wietrzenia przez przeciąg pozwolą zwalczyć problem parowania szyb w domach. W nowobudowanych budynkach warto rozważyć zastosowanie wentylacji mechanicznej, najlepiej z systemem odzysku ciepła (rekuperacją). Zapewni to nie tylko odpowiednią jakość powietrza, ale również pozwali oszczędzać parę groszy na wymianie powietrza z otoczeniem.